User profile: xixavietnam

User info
User name:xixavietnam
Name:xixavietnam
Location:56 Thanh Tịnh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Website:http://xixa.com/
Bio:Xixa – Thương hiệu ra đời với kỳ vọng tạo ra và cung cấp những sản phẩm công nghệ mới, tập trung vào sức khỏe, có ích cho đời sống con người. Chúng tôi hướng đến một mục đích duy nhất : Phục vụ cuộc sống trở nên tốt hơn bằng các sản phẩm công nghệ mới, an toàn sức khỏe. #xixa #xixavietnam #daichonggulung #maysucozone #sungkhukhuan #maytaoam #maysuoimini #maykhumuihoi
Địa chỉ: 56 Thanh Tịnh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
SDT: 0905888999
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: xixavietnam

  • Public profile