User profile: vinfastvinh

User info
User name:vinfastvinh
Name:Dai ly Vinfast Vinh
Location:TP Vinh, Nghe An, Viet Nam
Website:http://vinfastvinh.net.vn/
Bio:Vinfastvinh.net.vn là Đại lý chính thức của VINFAST tại Nghệ An, kinh doanh hai thương hiệu xe VinFast (oto Việt Nam) và Chevrolet (xe Mỹ nhập khẩu)
History
Joined:

This user does not accept Private Messages