User profile: tradrthanh

User info
User name:tradrthanh
Name:Tra Dr Thanh
Location:Thành phố Thủ Dầu Một , Tình Bình Dương , Việt Nam
Website:http://tradrthanh.com/
Bio:Trà thanh nhiệt Dr.Thanh không đường, với vị thanh mát từ 9 loại thảo mộc tự nhiên.
Địa chỉ: Đường N5, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một , Tình Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 1800 545 478
History
Joined:

This user does not accept Private Messages