User profile: tpndgroup

User info
User name:tpndgroup
Name:Tập đoàn TPND GROUP
Location:Số 23 Trịnh Căn, Đông Vệ, Thanh Hóa
Website:http://tpndgroup.com
Bio:TẬP ĐOÀN TPND GROUP - tpndgroup.com
Tập đoàn TPND GROUP với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, ở bất cứ lĩnh vực nào TPND GROUP cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng #tpndgroup
Trụ sở: Số 23 Trịnh Căn, Đông Vệ, Thanh Hóa
Email: tpndgroup.com@gmail.com
Điện thoại: 0325000868
Website: https://tpndgroup.com
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: tpndgroup

  • Public profile