User profile: thaotruong2712

User info
User name:thaotruong2712
Name:Thảo Trương
Location:23 Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Bình Thuận
Website:http://thaotruong.com/
Bio:https://thaotruong.com/ - Blog của Thảo Trương, chuyên chia sẻ về kinh nghiệm chơi game như Liên Minh Huyền Thoại. Một số thủ thuật hay về MXH như Facebook, thủ thuật game.
Địa chỉ 23 Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Bình Thuận
Hagtags: #thaotruong #kitudacbiet #ktdb #lmht #lienminhhuyenthoai #game #congnghe #phanmem #maytinh
SDT: 0347852662
website https://thaotruong.com/
History
Joined:

This user does not accept Private Messages