User: sarasadati

  • Public profile

User profile: sarasadati

User info
User name:sarasadati
Name:mrplumber
Location:iran
Website:http://mrplumber.ir/overnight-plumbing/
Bio:برای اعزام لوله بازکن به منزل، شرکت یا مکان های دیگر کافی است با استفاده از شماره تماس پشتیبانی در سراسر تهران که در سایت لوله بازکنی شبانه روزی تهران ثبت شده ارتباط برقرار نمایید و مشکل خود را مطرح کنید، پشتیبانی شرکت پس از دریافت اطلاعات در مورد گرفتگی لوله فاضلاب، پر شدن چاه یا هر مشکل دیگری، سرویسکار مورد نظر را تعیین و آن را به آدرس شما اعزام می کند. لازم به ذکر است معمولا نزدیکترین سرویسکاران به آدرس مشتری در نظر گرفته می شوند تا سریعا به محل برسند و کار را انجام دهند.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages