User profile: powiklania

User info
User name:powiklania
Website:http://www.klinika-aborcyjna-stonava.pl/powiklania-po-aborcji-prozniowej/
Bio:Powikłania po aborcji próżniowej - Powikłania po aborcji próżniowej są rzadkie, ale powinieneś być na nie przygotowany.
Najczęstszym powikłaniem jest krwawienie. Występuje w około 4 na 100 przypadków. Możesz również później odczuwać skurcze i nudności. Jest to normalne i powinno zniknąć w ciągu kilku godzin lub dni.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages