User: phucanasukachaudoc1

  • Public profile
  • Users
  • phucanasukachaudoc1

User profile: phucanasukachaudoc1

User info
User name:phucanasukachaudoc1
Name:Phúc An Asuka Châu Đốc
Location:QL91, Vĩnh Mỹ, Phường Núi Sam, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Website:http://phucanasukachaudoc.net/
Bio:Phúc An Asuka Châu Đốc là dự án có quy mô lớn tại khu vực An Giang. Với quy mô 66 hecta do Tập đoàn địa ốc Trần Anh Group phát triển. Dự án có địa chỉ tại P. Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, T. An Giang, đây là một địa điểm tập trung nhiều khách du lịch nổi tiếng.
#phucanasuka #phucanasukachaudoc #phucanasukachaudocangiang
QL91, Vĩnh Mỹ, Phường Núi Sam, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Phone : 0909770449
History
Joined:

This user does not accept Private Messages