• Users
  • phelieunhommuaphelieu24h

User profile: phelieunhommuaphelieu24h

User info
User name:phelieunhommuaphelieu24h
Name:phelieunhommuaphelieu24h
Website:http://muaphelieu24h.net/thu-mua-phe-lieu-nhom
Bio:Đơn vị Mua Phế Liệu 24H – Dịch vụ thu mua phế liệu nhôm hiện đang là dịch vụ “hot” trên thị trường phế liệu vì là nhôm phế liệu có giá thu mua tương đối cao so với những loại phế liệu kim loại khác và nhôm được sử dụng phổ biết trong đời sống hằng ngày vì nhẹ, trong thời gian sử dụng ít hao mòn.
Thông tin liên hệ:
• Địa chỉ: 208 Đường số 18, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TP.HCM
• Hotline: 0835679468
• MST: 0313857314
• Email: muaphelieu24h.net@gmail.com
• Website: https://muaphelieu24h.net/thu-mua-phe-lieu-nhom
History
Joined:

This user does not accept Private Messages