• Users
  • odbiorodpadowprzemyslowy

User profile: odbiorodpadowprzemyslowy

User info
User name:odbiorodpadowprzemyslowy
Website:http://www.operatus.pl/odbior-odpadow-przemyslowych/
Bio:Wykonujemy usługi z obszaru gospodarki odpadami. Firma z wieloma latami doświadczenia. Oferujemy naszym kontrahentom terminowe odbieranie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi.Zajmujemy się także odbieraniem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz pobraniem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages