• Users
  • oceansuitequynhon

User profile: oceansuitequynhon

User info
User name:oceansuitequynhon
Name:Takashi Ocean Suite Quy Nhơn
Location:561 Dien Bien Phu-P25-Binh Thanh-TP.HCM
Website:http://giagocchudautu.com/du-an/takashi-ocean-suite/
Bio:Takashi Ocean Suite Quy Nhơn
Takashi Ocean Suite dự án căn hộ do Phát Đạt CĐT tại Nhơn Hội, Quy Nhơn. Cập nhật căn hộ Takashi Ocean Suite Quy Nhơn #Giá Bán #CSBH #Mặt Bằng #Có Nên Mua KO.
Email: giagocchudautu@gmail.com
Hotline: 0919.620.880-0919.620.880
Address: 561 Dien Bien Phu-P25-Binh Thanh-TP.HCM
Hashtags, tag: #TakashiOceanSuite #TakashiKyCo #TakashiQuyNhon
Website: https://giagocchudautu.com/du-an/takashi-ocean-suite/
History
Joined:

This user does not accept Private Messages