• Users
  • maydongphucsaoviet

User profile: maydongphucsaoviet

User info
User name:maydongphucsaoviet
Name:maydongphucsaoviet
Location: Hà Nội, Việt Nam
Website:http://maydongphucsaoviet.com/
Bio:SAO VIỆT với hơn 15 kinh nghiệm trong việc may đồng phục. Các sản phẩm công ty may rất đa dạng như: đồng phục công sở, đồng phục học sinh, đồng phục bảo hộ lao động, đồng phục bảo vệ, đồng phục bảo hộ lao động...
Địa chỉ: số nhà 62 ngõ 8 đường Lê Quang Đạo
Website: https://maydongphucsaoviet.com/
SĐT: 0333.088.889
#dongphucsaoviet, #saoviet, #maydongphucsaoviet, #maydongphuc
History
Joined:

This user does not accept Private Messages