• Users
  • hatdinhduongnhapkhau

User profile: hatdinhduongnhapkhau

User info
User name:hatdinhduongnhapkhau
Name:HẠT DINH DƯỠNG Nhập Khẩu
Location:320/14 Trần Bình Trọng Phường 4 Quận 5
Website:http://sweetiehouse.vn/hat-dinh-duong/
Bio:Sweetie House chuyên Kinh doanh bán sỉ và bán lẻ các loại hạt dinh dưỡng và sản phẩm thực phẩm từ Mỹ Úc về Việt Nam, sấy khô chất lượng cao: hạt mắc ca tách vỏ, quả óc chó, hạt chia hạt lanh,...
https://www.facebook.com/hatdinhduongnhapkhau.sweetiehouse
https://sweetiehouse.vn/hat-dinh-duong/
History
Joined:

This user does not accept Private Messages