User profile: duanmetropole

User info
User name:duanmetropole
Name:The Metropole
Location:An Khánh, Thủ Thiêm, Quận 2, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Website:http://duanmetropole.vn/
Bio:The Metropole Thủ Thiêm có quy mô 75.965 m2 gồm 5 block cao 12 tầng, tọa lạc tại trung tâm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP HCM. Địa chỉ: An Khánh, Thủ Thiêm, Quận 2, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: 0937.045.339
Website: https://duanmetropole.vn
#themetropole , #duanthemetropole , #canhothemetropole , #metropolethuthiem , #metropolequan2
History
Joined:

This user does not accept Private Messages