User profile: dichvufpttelecom

User info
User name:dichvufpttelecom
Name:Dịch Vụ FptTelecom
Location:402 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
Website:http://dichvufpttelecom.com/
Bio:https://dichvufpttelecom.com/ | Chuyên cung cấp lắp đặt mạng internet, truyền hình, camera và FPT Play Box. Địa chỉ: 402 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Email: dichvufpttelecom.com@gmail.com, Phone: 0349528688. #DichVuFptTelecom #LapmangFPT #TruyenhinhFpt #CameraFPT #FPTPlayBox
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: dichvufpttelecom

  • Public profile