User profile: dankogroup

User info
User name:dankogroup
Name:Danko City
Location: dự án danko city
Website:http://bachviet-group.net/danko-group-chinh-thuc-lam-chu-dau-tu-du-an-danko-city/
Bio:Danko Group, công ty cổ phần tập đoàn Danko Group chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn như: Danko City, Danko Avenue, Danko Vĩnh Yên
Nguyễn Bách Khoa- PKD
Phone: 0961 39 8882
Address: Số 1, Tổ 3, P. Chùa Hang, Tp. Thái Nguyên
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: dankogroup

  • Public profile