User profile: cokhidaminh

User info
User name:cokhidaminh
Name:Cơ Khí Đa Minh
Location:504 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://cokhidaminh.vn/
Bio:Công ty TNHH Cơ Khí Đa Minh chúng tôi chuyên gia công bánh răng, gia công khớp nối, gia công xích công nghiệp các loại chất lượng cao, giá hợp lý tại TPHCM.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: cokhidaminh

  • Public profile