• Users
  • caphenguyenchatlepath

User profile: caphenguyenchatlepath

User info
User name:caphenguyenchatlepath
Name:Cà Phê Nguyên Chất
Location:71 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://lepathcoffee.com/ca-phe-nguyen-chat/
Bio:Lê's Path Coffee bán cà phê nguyên chất pha phin và pha máy. Bán sỉ, lẻ các loại cafe nguyên chất giá rẻ. Cam kết cà phê nguyên chất 100%, không pha tạp chất, không chất bảo quản an toàn với sức khỏe.
Địa chỉ: 71 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone: 02837738888
History
Joined:

This user does not accept Private Messages