User profile: bidathinhkent

User info
User name:bidathinhkent
Name:Bida Thinh Kent
Location:14 Khổng Tử, P. Bình Thọ, TP Thủ Đức, Việt Nam
Website:http://www.bidathinhkent.com
Bio:Bida Thịnh Kent là cơ sở sản xuất và kinh doanh tất cả về Bida/Billards như bàn bida, phụ kiện bida, thiết kế thi công câu lạc bộ Bida, nhượng quyền thương hiệu bida lớn nhất Việt Nam, tự hào với 10 năm kinh nghiệm và là nhà cung cấp bida uy tín nhất Việt Nam.
Hotline: 0589893587
History
Joined:

This user does not accept Private Messages