User profile: art7tures

User info
User name:art7tures
Name:art7tures
Location:Bangkok,Thailand
Website:http://artseventures.com
Bio:แสบท้องเสี่ยงโรคอะไรบ้าง แสบท้อง อาการแสบร้อนบริเวณของท้องส่วนบน มักเกิดขึ้นเมื่อกรดในกระเพาะอาหารเกิดการไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหาร ซึ่งเป็นท่อเชื่อมต่อระหว่างคอและกระเพาะอาหารและอาจส่งผลให้มีอาการปวดแสบท้อง หากมีอาการมากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์อาจเป็นสัญญาณของอาการโรคกรดไหลย้อนที่ควรรีบรักษาทันที นอกจากนี้ยังปัจจัยอื่นๆที่ทำให้มีอาการด้วย เช่น ทานอาหารบางชนิด ดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางชนิดก็อาจส่งผลให้เกิดอาการแสบท้องได้เช่นกัน
History
Joined:

This user does not accept Private Messages