User: anhvufood

  • Public profile

User profile: anhvufood

User info
User name:anhvufood
Name:Bếp Nhà Pi
Location:546 Nguyễn văn Quá, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Website:http://anhvufood.vn/
Bio:Thực phẩm chất lượng cao, chăm lo sức khỏe gia đình bạn từ bữa cơm hàng ngày. Chúng tôi nỗ lực đồng hành cùng cải thiện chất lượng bữa cơm gia đình Việt! #anhvufood #thucpham
Địa chỉ: 546 Nguyễn văn Quá, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
SĐT: 0938180508
History
Joined:

This user does not accept Private Messages