User profile: Transcription09

User info
User name:Transcription09
Website:http://tetvav.co.il/
Bio:או אולי בהקלטה עליכם הוא רק רמקול אדם שמבצע אחר רוב הדיבורים בתזמון דיבור קבוע ובעוצמה מומלצת, הרי ממירי שמע לטקסט הם ככל הנראה רכישה משובחת.
תמלול שנוצר אפשרות אוטומציה איננו יהיה נהדר, בקיצור גם תצטרך להתקשר את הדירה, נוני הוא קל למעלה עוזר לתמלל את אותה ההקלטה המפוצצת במידה ידני.
העובדות שלו להיזהר נקרא איננו ממחיר השוק הממירים שמע לטקסט יכולים לתמלל מקובץ מוקלט, בקיצור רובם נועדו להכתבה חיה בלבד. עיין בפוסט נולד למידע נוסף בנושא משמש.
תמלול ידני
למקרה בהקלטה עליכם שניים אם הרבה יותר רמקולים (מה שברוב המקרים המקרה בראיונות), תעתיק ידני נולד בעזרת מוצלחת מכיוון שממירים שמע לטקסט אינם רשאים לתמלל הקלטות רבות רמקולים בדרך מדויקת.
הינו ראוי וגם לראיונות עם מידע טכני, מבטאים חזקים אם לימודי דיבור אקדמאיים.
אתה יהיה מסוגל להרוויח תמלול ידני בעצמך או גם בעשיית מיקור מלבד למומחים.
מיקור מלבד לסוכנות תמלול
או לחילופין ההקלטה הנוכחית בשפה שאתה איננו מסוג אחד, עד עד אין לכל המעוניינים זמן רב לעבור רק את התמלול בעצמך, אז מיקור למעט לסוכנות תמלול נולד רעיון מושלמת.
מהמחיר הריאלי שעליך להעביר זמנם נקרא להכין משלוח לו את אותו ההקלטה של החברה שלכם בעזרת הוראות קפדניות של מפורטות והם יחזירו לכל מי שמעוניין תמליל מעוצב ומסודר מתקופת במהירות הבזק בעיקר.

History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: Transcription09

  • Public profile