User profile: Shahrestanbar1

User info
User name:Shahrestanbar1
Website:http://shahrestanbar.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1
Bio:باربری شهریار یکی از قدیمی ترین باربری اطراف تهران است. شهریار یکی از شهرهی بسیار زیبا در کنار تهران است که به دلیل داشتن قابلیت‌های ویژه در حوزه صنعت و تجارت از اهمیت بالایی برخوردار شده است . روزانه بارهای زیادی از این این شهر به سایر شهرها و استان‌های کشور جابجا می‌شود. شهرستان بار یکی از شرکت‌های مطرح در زمینه حمل بار می‌باشد با ارائه خدمات بسیار باکیفیت توانسته اعتماد بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد مختلف را جهت حمل بار بدست آورد.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages