User profile: MKTGroup

User info
User name:MKTGroup
Name:MKT Group
Location:Lầu 9, 14 Phan Tôn, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
Website:http://mktgroup.com.vn/
Bio:MKT Group với hơn 20 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp như Máy in phun date công nghiệp hitachi, máy dò kim loại, máy đóng gói, máy in thùng carton,....
Địa chỉ: Lầu 9, 14 Phan Tôn, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
Google maps : https://goo.gl/maps/R9KKocE9QLALEuU38
SĐT: 0901 826 689
Website: https://mktgroup.com.vn/
#mkt group #mktgroup #mayinphundatecode #mayinphuncongnghiep #maydokimloai #mayinthungcarton #maycantudong
History
Joined:

This user does not accept Private Messages