User profile: CTLuxhome

User info
User name:CTLuxhome
Email:ctluxhome.official@gmail.com
Name:CT Luxhome
Location:Tầng 3, số 36, ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Website:http://ctluxhome.vn/
Bio:CT Luxhome Showroom thiết bị nhà bếp nhập khẩu, đồ gia dụng cao cấp chính hãng uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam.
Statistical data
Birthdate:Jan 1, 1991
Gender:Male
Occupation:Chairman/CEO
Skills:C
BASIC
PHP
C++
Visual Basic
Perl
C++/MFC
VB .NET
Cobol
C++/ATL
Pascal
ADA
C++/BCL
Delphi
Assembly
C++/.NET
Java
LISP
C#
Javascript
Python
C#/.NET
ASP
Smalltalk
History
Joined:

This user does not accept Private Messages