User profile: thegioidohoazgoz

User info
User name:thegioidohoazgoz
Website:http://thegioidohoa.com/thuong-hieu/nhan-dien-thuong-hieu
Bio:Thế giới Đồ họa là một agency chuyên về thiết kế thương Helloệu và minh họa nội dung chuyên nghiệp. Tại đây, chúng tôi giúp các thương hiệu định hình lên nét tính cách riêng, tạo ra bản sắc riêng của mình.

catalouge thiet bi ve sinh phong cach manh me kich tinh3
Xem dự án
Hơn 200+ thương hiệu đã làm việc với chúng tôi
Năng lực xử lý minh họa
Thế giới Đồ họa có năng lực xử lý các dự án có độ khó ở mức trung bình trở lên với năng lực minh họa đa dạng.
Chất lượng sản phẩm
Tính hoàn thiện của sản phẩm cao. Do đó tiết kiệm thời gian của khách hàng và sản phẩm dùng được mãi mãi.
Chuyên môn
Chuyên môn về thiết kế cao, kỹ năng sử dụng phần mềm ứng dụng, kỹ năng investigation thông tin và sáng tạo.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages