User profile: sfarm

User info
User name:sfarm
Name:SFARM - Nuôi dưỡng vườn xanh
Location: Tầng 3, tòa nhà CNC - 8 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 700000
Website:http://sfarm.vn/
Bio:SFARM là thương hiệu uy tín đến từ Cty Đặng Gia Trang - đơn vị tiên phong với sản phẩm Phân trùn quế & tiếp tục phát triển đa dạng các sản phẩm hữu cơ như: đất sạch, mụn dừa, trấu hun… #SFARM #SFARMnuoiduongvuonxanh #danggiatrang
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà CNC - 8 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 700000
SĐT: 0902.652.099
Email: info@danggiatrang.vn
Ngày thành lập: 26/04/2013
History
Joined:

This user does not accept Private Messages