User profile: meinvietnam

User info
User name:meinvietnam
Name:Mein Việt Nam
Location:No 04 Lot 06 Phung Khoang Urban Area, Nam Tu Liem, Ha Noi, Viet Nam 100000
Website:http://meinvietnam.vn/
Bio:"MEINVIETNAM - Chuyên xà phòng nghệ - xà bông nghệ an toàn giúp giảm mụn - giảm thâm - làm sáng da - phục hồi làn gia tổn thương #meinvietnam #xaphongnghe #xabong
Email : info@meinvietnam.vn"
No 04 Lot 06 Phung Khoang Urban Area, Nam Tu Liem, Ha Noi, Viet Nam 100000
Tel : 0827000333
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: meinvietnam

  • Public profile