• Users
  • ieltswritingtask2sample

User profile: ieltswritingtask2sample

User info
User name:ieltswritingtask2sample
Name:IELTS Writing Task 2 Sample
Location:458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Website:http://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/tong-hop-bai-mau-ielts-writing-task-2-sample
Bio:DOL tổng hợp hơn 150 bài mẫu IELTS Writing Task 2 (IELTS Writing Task 2 Sample Essays) band 8 - 9. Đây là dạng đề yêu cầu bài viết ít nhất 250 từ với các chủ đề cho sẵn.
IELTS Writing Task 2 Sample
SDT: 0356 307 668
Email: support@dol.vn
Website: https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/tong-hop-bai-mau-ielts-writing-task-2-sample
Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Map: https://goo.gl/maps/6p97ySqjfqQe9WZ48
#ieltswritingtask2sample #writingtask2ieltssample #task2ieltswritingsample #sampleieltswritingtask2 #ieltssamplewritingtask2 #writingieltstask2sample #dolvn
History
Joined:

This user does not accept Private Messages