User profile: hoanguphuongnam

User info
User name:hoanguphuongnam
Name:Trung tâm Hoa Ngữ Phương Nam
Location:759 3c Huong Lo 2 Binh Tri Dong A Binh Tan Thanh pho Ho Chi Minh
Website:http://hoanguphuongnam.vn/
Bio:Trung tâm Hoa ngữ Phương Nam chuyên đào tạo tiếng Trung cấp tốc, cam kết giới thiệu việc làm tiếng Trung lương trên 30 triệu tại Philippines, Campuchia, Dubai #trung_tam_hoa_ngu_phuong_nam #hoa_ngu_phuong_nam #viec_lam_tieng_trung #dao_tao_tieng_trung #day_tieng_trung #day_hoc_tieng_trung #day_tieng_trung #trung_tam_tieng_trung #day_tieng_hoa #trung_tam_tieng_hoa #dao_tao_tieng_hoa
759/3c Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 70000
Phone : 0354795795
History
Joined:

This user does not accept Private Messages