User profile: ecobvn2022

User info
User name:ecobvn2022
Name:Công ty TNHH ECO-B Việt Nam
Location:Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Website:http://eco-b.vn/
Bio:Công ty TNHH ECO-B Việt Nam
Được thành lập vào tháng 1 năm 2020, Công ty ECO-B Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bàn chải đánh răng thân thiện với môi trường. Đến nay, chúng tôi đã hoàn toàn tự tin vào khả năng cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất, mang lại giá trị cho môi trường và cộng đồng
Số Điện Thoại: 0865050609
Địa chỉ: Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Website: https://eco-b.vn/san-pham/ban-chai-danh-rang-khach-san/
History
Joined:

This user does not accept Private Messages