• Users
  • dichvucungunglaodong

User profile: dichvucungunglaodong

User info
User name:dichvucungunglaodong
Website:http://nhanlucphatdat.com/dich-vu-cung-ung-lao-dong/
Bio:Nhân lực Phát Đạt chuyên cung ứng lao động ngắn hạn – dài hạn, cho thuê lao động cung cấp nhân sự, dịch vụ đóng gói, bốc xếp hàng hóa, dán tem, cung cấp PG, … #dichvucungunglaodong #nhanlucphatdat
Địa chỉ: 74 đường 16, Khu Phố 1, P.Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM 700000
Phone: 0938431141
Ngày thành lập: 2/23/2021
History
Joined:

This user does not accept Private Messages